CFZ GORJ

Colegiul Fizioterapeuților Gorj

Anunțuri
 • Vă informăm că procedurile pentru nominalizarea și alegerea organelor de jurisdicție internă și control la nivel național sunt în curs de desfășurare, în vederea completării funcțiilor rămase vacante. Mai multe informatii gasiti la link-urile: Procedura nominalizare si alegere membri in comisia nationala de disciplina si arbitraj, Procedura nominalizare si alegere membri in comisia de cenzori a colegiului national

 • CONGRESUL NAȚIONAL AL CFZRO 2020. Colegiul Fizioterapeuților din România vă invită să participați la Congresului Național al CFZRO 2020 și să înaintați lucrări pentru a fi prezentate în cadrul Congresului. Click aici pentru mai multe detalii

 • Datorita declararii Starii de Urgenta de catre Presedintele Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Colegiului Teritorial Gorj din data de vineri, 20 martie 2020, ora 16, se amana pana la expirarea motivelor ce au dus la acest fapt. Va informam ca au fost depuse in termen si validate, conform regulamentului, dosare pentru cele doua comisii pe care urmeaza sa le constituim: Comisia de Disciplina si Arbitraj si Comisia de Cenzori. Multumim pentru intelegere!

 • Recomandări ale Consiliului Național al CFZRO pentru prevenirea și limitarea infectarii cu Coronavirus (Descarcă Document)

 • Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 17 decembrie 2019 au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1014 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România. Actul normativ anterior menționat poate fi regăsit la secțiunea Documente sau pe site-ul CFZRO la următorul
 • link.

  Având în vedere art. 8 alin. (3) din Normele metodologice, ”Criteriile şi standardele de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de practică independentă se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.”, coroborat cu art. 36 lit. e) din statutul CFZRO, potrivit căruia Consiliul național are atribuția de a elabora criteriile și standardeele de dotare minimă a cabinetelor de practică independentă.

  Vă rugăm să ne transmiteți propunerile dvs. privind criteriile şi standardele de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de practică independentă cât mai repede posibil.

 • Procedură de avizare 2020 pentru fizioterapeuții deja înscriși

  Procedura avizării pentru anul 2020 începe cu luna Decembrie, până la finalul lunii Februarie, pentru ca Avizul pe anul 2020 să aibă continuitate cu avizul emis în anul 2019. Toate avizările făcute după luna Februarie vor avea data descărcării documentului, neavând continuitate cu avizul precedent.

  Primirea dosarului de avizare. Se verifică dosarul, astfel încât acesta să conțină documentele necesare (cerere avizare, copie C.I. malpraxis valabil pe tot anul 2020, dovada plății cotizației de 300 lei – cu excepția celor prevăzute în Hotărârea 37/2018).

  Dacă Malpraxisul adus este valabil de exemplu până în Octombrie 2020, fizioterapeutul ce urmează să își facă reavizarea, va depune și prelungirea valabilității Malpraxisului deja existent până la data de 31.12.2020) – ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE DEPUNE ȘI PRELUNGIREA VALABILITĂȚII MALPRAXISULUI, NU SE POATE PRIMI ȘI PROCESA DOSARUL.

 • Vă informăm că pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Acte normative în transparență s-a publicat proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative.

  Link: http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/

  În situația în care aveți propuneri și observații vă rugăm să le înaintați până duminică (10.11.2019) la adresa secretariat@cfizio.ro, având în vedere faptul că termenul limită este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

 • În data de 17 decembrie 2017, a fost ales primul presedinte al Colegiului Fizioterapeuţilor la nivel naţional.

 • În data de 12 noiembrie 2017 au avut loc alegeri pentru desemnarea membrilor în Consiliul Teritorial Gorj, iar în data de 19 noiembrie au avut loc alegeri pentru funcţia de Preşedinte.

 • În data de 28 iunie 2017 a intrat în vigoare Ordinul nr. 679/2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România, având în vedere prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România. În judetul Gorj avem peste 70 de absolvenţi ai acestei specialităţi.
Comisii

COMISII LA NIVELUL COLEGIULUI TERITORIAL GORJ

Procedurile pentru constituirea organelor de jurisdicție internă și control se desfășoară pentru următoarele colegii teritoriale:

- Colegiul Fizioterapeuților Gorj – perioada depunere dosare 1 martie – 15 martie a.c. – adresă e-mail: gj@cfizio.ro

Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile enumerate mai jos își pot exprima interesul prin transmiterea dosarului prin e-mail, la adresa colegiului teritorial.

COMISIA DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

Comisia teritorială de disciplină și arbitraj îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comisia teritorială de disciplină și arbitraj se constituie prin hotărâre a Adunării generale teritoriale.

Membrii comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj vor fi nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială.

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia teritorială de disciplină și arbitraj fizioterapeutul care îndeplinește următoarele condiții:

 • este membru al CFZRO și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat;
 • are o bună reputație profesională;
 • are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 5 ani;
 • nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 25 alin. (7) din Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO;

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • cerere (descarcă)
 • dovada calității de membru al CFZRO și a apartenenței la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică);
 • dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae, etc);
 • dovada vechimii experienței profesionale în domeniul fizioterapiei de minimum 5 ani;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere);
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere).

Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către președintele colegiului teritorial sau de către o persoană desemnată de acesta și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare.

Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, președintele colegiului teritorial sau persoana desemnată de acesta va aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de completare a acestuia.

După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, cererea de nominalizare va fi respinsă.

Contestaţia împotriva deciziei președintele colegiului teritorial sau a persoanei desemnate de respingere a cererii se face în scris la adresa oficială de de e-mail a colegiului teritorial , în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Adunării generale teritoriale.

Adunarea generală teritorială a colegiului teritorial alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj a colegiului teritorial .

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va organiza o altă Adunare generală teritorială pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.

Procedura de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj. (descarcă)

COMISIA DE CENZORI

Comisia teritorială de cenzori îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comisia teritorială de cenzori se constituie prin hotărâre a Adunării generale teritoriale.

Membrii comisiei teritoriale de cenzori vor fi nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială.

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia teritorială de cenzori fizioterapeutul care îndeplinește următoarele condiții:

 • este membru al CFZRO și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat;
 • are o bună reputație profesională;
 • are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 3 ani;
 • nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 60 alin. (6) din Regulemantul intern de organizare și funcționare a CFZRO;

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • cerere (descarcă)
 • dovada calității de membru al CFZRO și a apartenenței la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică);
 • dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae, etc);
 • dovada vechimii experienței profesionale în domeniul fizioterapiei de minimum 3 ani;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere sau de jurisdicție ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere);
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere).

Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către președintele colegiului teritorial sau de către o persoană desemnată de acesta și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare.

Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, președintele colegiului teritorial sau persoana desemnată de acesta va aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de completare a acestuia.

După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, cererea de nominalizare va fi respinsă.

Contestaţia împotriva deciziei președintelui colegiului teritorial sau a persoanei desemnate de acesta, de respingere a cererii se face în scris la adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Adunării generale teritoriale.

Adunarea generală teritorială a colegiului teritorial alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei teritoriale de cenzori a colegiului teritorial.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va organiza o altă Adunare generală teritorială pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.

Procedura de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de de cenzori. (descarcă)

Înscriere

Documente necesare pentru obținerea Autorizației de Liberă Practică

Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Diplomă de Licență sau Adeverință de Absolvire a Studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Cazier Judiciar, în original
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă Viza Medicului Psihiatru și Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Act de Identitate, în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Adeverință de la Locul de Muncă / Dovada Promovării în Grad Profesional, dacă este cazul, în original
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale ce trebuie facută in contul RO51BRDE200SV58620642000 de la Banca BRD

Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă Viza Medicului Psihiatru și Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Dovada Absenței Suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată sau Cazier Judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 • Certificat de Atestare Lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Autorizația de Liberă Practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale ce trebuie facută in contul RO51BRDE200SV58620642000 de la Banca BRD

Modalități de Depunere a Dosarului de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților

 • Personal, de către solicitant
 • Prin Împuternicit, cu procură notarială specială
 • Prin Curier Rapid, achitat de către solicitant, la sediul Colegiului Teritorial, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
  • Diplomă de Licență sau Adeverința de Absolvire a Studiilor (pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România)
  • Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare (pentru Fizioterapeuții care au efectual studiile în alt stat)
  • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe diploma de studii nu mai coincide cu cel din Actul de Identitate
 • Documentele depuse în copie vor purta mențiunea "Conform cu Originalul", Numele în clar și Semnătura solicitantului.
 • Depunerea sau Transmiterea Dosarului de Înscriere se va realiza numai la sediul Colegiului Teritorial.
 • Taxa de Înscriere (100 RON) și Cotizația Anuală (300 RON/an reprezentând 25 RON/lună) vor fi depuse numai în contul Colegiului Teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.
 • Plata Cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă.
 • Fizioterapeuții care se înscriu/reînscriu în Colegiul Fizioterapeuților vor plăti Cotizația în funcție de luna înscrierii, cotizație în cuantum de 25 RON/Lună.
Ianuarie - 300 RON, Februarie - 275 RON, Martie - 250 RON
Aprilie - 225 RON, Mai - 200 RON, Iunie - 175 RON
Iulie - 150 RON, August - 125 RON, Septembrie - 100 RON
Octombrie - 75 RON, Noiembrie - 50 RON, Decembrie - 25 RON
 • Fizioterapeuții Pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizație în valoare de 20 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții Pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai Colegiului Fizioterapeuților, vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții care se regăsesc în una din următoarele situații vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii:
  • Orice formă de șomaj, conform legislației în vigoare
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioada de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani
  • Suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă din orice alte motive, la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Reducerea cotizației se aplică doar pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților.
  • Persoanele cu Handicap Grad I - Grav și Handicap Grad II - Accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației anuale
  • La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților și a eliberării documentelor emise de acesta, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

 • În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați Colegiul Teritorial unde urmează să depuneți dosarul.
Documente
Cabinete

ART-KINESISMED (detalii)

BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI, Nr. 23-25, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0770-751 764

DIANA MED SRL

STR. COMUNA DIN PARIS, Nr. 13, TÂRGU JIU, Cod Postal 210124, Jud. GORJ

Tel: 0253-212 133

PROKINETO SRL-D

STR. 11 IUNIE 1848, Nr. 102, bl 102, sc. 6,ap. 56, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0746-969 059

CREŢU DANIELA MILETA

STR. VICTORIEI, Bl.37, Sc.2, Et.parter, Ap.2, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0353-401 097

LARYMEDICAL SRL

BD. CONSTANTIN BRANCUSI, Nr.10, Ap. 01, TÂRGU JIU, Cod Postal 210164, Jud. GORJ

Tel: 0253-219 895

SILIAN VASILE

STR. UNIRII, Nr. 40B, TÂRGU JIU, Cod Postal 210143, Jud. GORJ

Tel: 0353-401 787

PAICU ION

STR. 23 AUGUST, Bl.54, Sc.1, Ap.3, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0253-224 262

CENT. SANATATE UMANA

ALEEA PIEȚII, Nr. 1, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0751-250 573

GENESYS MEDICAL CLINIC

STR. VICTORIEI, Nr. 18, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0735-300 878

SC SOFTHERAPY SRL

STR. 23 AUGUST, Nr. 30, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0740-163 875

MEDSERV MIN SA

CALEA SEVERINULUI , Nr. 36, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0253-221 162

LIFE SCAN SRL

STR. GENERAL CHRISTIAN TELL, Nr. 9, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0353-413 202

SANDOMUS SRL

CALEA SEVERINULUI, Nr. 59, Sc. 1, Ap. 1, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0745-659 325

ERIALE KINETO MED

STR. MACULUI, Nr. 38, Bl. 1, Sc. 2, Ap. 22, MOTRU, Jud. GORJ

Tel: 0765-999 971

AD BIOKINETIC SRL

AL. LILIACULUI, Nr. 3, Bl. A2, Sc. 6, Ap. 1, MOTRU, Jud. GORJ

Tel: 0748-438 351

CAB. FZ. CIULICA LAVINIA

STR. 1 MARTIE, Bl. P12, Sc. 2, Ap. 2, TURCENI, Jud. GORJ

Tel: -

Contact

Adresa: Str. Progresului Nr. 19 ( Spitalul Județean Tg. Jiu), Clădirea Principală, Tg. Jiu, Jud. Gorj


Președinte: Tiberiu Tătaru

Tel: 076 2272 033

Email: gj@cfizio.ro


Colegiul Fizioterapeuților din România: www.colegiulfizioterapeutilor.ro