CFZ GORJ-VÂLCEA

Colegiul Fizioterapeuților Gorj-Vâlcea

Anunțuri
Exercitarea Profesiei

1. Exercitarea Profesiei în România

Legea 229 din 2016

Mai multe informatii gasiti la link-ul urmator: Exercitarea Profesiei de Fizioterapeut în România

2. Autorizația de Liberă Practică

Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Diplomă de Licență sau Adeverință de Absolvire a Studiilor, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Cazier Judiciar, în original
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă Viza Medicului Psihiatru și Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Act de Identitate, în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Adeverință de la Locul de Muncă / Dovada Promovării în Grad Profesional, dacă este cazul, în original
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale ce trebuie facută in contul RO51BRDE200SV58620642000 de la Banca BRD

Pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în alt stat

 • Cerere de Înscriere (Descarcă Formular)
 • Cerere de Avizare Anuală (Descarcă Formular)
 • Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz
 • Certificat de Conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată și apostilată
 • Certificat de Sănătate Fizică și Psihică tip A5, valabil 3 luni, în original, care să includă Viza Medicului Psihiatru și Viza Medicului de Familie sau a Medicului de Medicină Internă sau a Medicului de Medicina Muncii
 • Dovada Absenței Suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistența condamnărilor penale, din statul de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată sau Cazier Judiciar, în situația în care solicitantul deține un act de identitate eliberat de autoritățile române, în original
 • Act de Identitate (Carte de Identitate, Pașaport, Permis de Ședere etc.), în copie certificată cu originalul
 • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată și apostilată dacă actul nu este emis de autoritățile române, după caz
 • Certificat de Atestare Lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul
 • Polița de Asigurare pentru Răspundere Civilă Profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată cu originalul
 • Autorizația de Liberă Practică din țara de proveniență, cu traducere legalizată și apostilată, dacă este cazul
 • Dovada achitării Taxei de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților și a Cotizației Anuale ce trebuie facută in contul RO51BRDE200SV58620642000 de la Banca BRD

Modalități de Depunere a Dosarului de Înscriere în Colegiul Fizioterapeuților

 • Personal, de către solicitant
 • Prin Împuternicit, cu procură notarială specială
 • Prin Curier Rapid, achitat de către solicitant, la sediul Colegiului Teritorial, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
  • Diplomă de Licență sau Adeverința de Absolvire a Studiilor (pentru Fizioterapeuții care au efectuat studiile în România)
  • Dovada Titlului Oficial de Calificare în Fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislației în vigoare (pentru Fizioterapeuții care au efectual studiile în alt stat)
  • Dovada de Schimbare a Numelui, în cazul în care numele înscris pe diploma de studii nu mai coincide cu cel din Actul de Identitate
 • Documentele depuse în copie vor purta mențiunea "Conform cu Originalul", Numele în clar și Semnătura solicitantului.
 • Depunerea sau Transmiterea Dosarului de Înscriere se va realiza numai la sediul Colegiului Teritorial.
 • Taxa de Înscriere (100 RON) și Cotizația Anuală (300 RON/an reprezentând 25 RON/lună) vor fi depuse numai în contul Colegiului Teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.
 • Plata Cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă.
 • Fizioterapeuții care se înscriu/reînscriu în Colegiul Fizioterapeuților vor plăti Cotizația în funcție de luna înscrierii, cotizație în cuantum de 25 RON/Lună.
Ianuarie - 300 RON, Februarie - 275 RON, Martie - 250 RON
Aprilie - 225 RON, Mai - 200 RON, Iunie - 175 RON
Iulie - 150 RON, August - 125 RON, Septembrie - 100 RON
Octombrie - 75 RON, Noiembrie - 50 RON, Decembrie - 25 RON
 • Fizioterapeuții Pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizație în valoare de 20 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții Pensionari care nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai Colegiului Fizioterapeuților, vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii
 • Fizioterapeuții care se regăsesc în una din următoarele situații vor plăti o cotizație în valoare de 5 RON / Lună, în funcție de luna înscrierii:
  • Orice formă de șomaj, conform legislației în vigoare
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de paternitate pentru o perioada de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la îndeplinirea vârstei de 3 ani
  • Suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani
  • Suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Suspendarea contractului de muncă din orice alte motive, la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de minim 1 lună
  • Reducerea cotizației se aplică doar pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților.
  • Persoanele cu Handicap Grad I - Grav și Handicap Grad II - Accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației anuale
  • La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților și a eliberării documentelor emise de acesta, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

 • În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați Colegiul Teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

3. Aviz Anual

Cerere de avizare anuală a Autorizației de Liberă Practică

Mai multe informatii gasiti la link-ul urmator: Avizarea Anuală a Autorizației de Liberă Practică

4. Suspendarea sau Încetarea Calității de Membru al CFZRO

Cerere pentru suspendarea calităţii de membru al CFZRO
Cerere pentru încetarea calităţii de membru sau renunţarea la calitatea de membru al CFZRO
Cerere pentru încetarea suspendării calităţii de membru al CFZRO

Mai multe informatii gasiti la link-ul urmator: Suspendarea sau Încetarea Calității de Membru al CFZRO

5. Transferul

Hotarare CN 11-2019

Mai multe informatii gasiti la link-ul urmator: Transferul
Comisii

IN CURS DE ACTUALIZARE

Documente
Cabinete

ART-KINESISMED (detalii)

BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI, Nr. 23-25, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0770-751 764

DIANA MED SRL

STR. COMUNA DIN PARIS, Nr. 13, TÂRGU JIU, Cod Postal 210124, Jud. GORJ

Tel: 0253-212 133

PROKINETO SRL-D

STR. 11 IUNIE 1848, Nr. 102, bl 102, sc. 6,ap. 56, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0746-969 059

CREŢU DANIELA MILETA

STR. VICTORIEI, Bl.37, Sc.2, Et.parter, Ap.2, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0353-401 097

LARYMEDICAL SRL

BD. CONSTANTIN BRANCUSI, Nr.10, Ap. 01, TÂRGU JIU, Cod Postal 210164, Jud. GORJ

Tel: 0253-219 895

SILIAN VASILE

STR. UNIRII, Nr. 40B, TÂRGU JIU, Cod Postal 210143, Jud. GORJ

Tel: 0353-401 787

PAICU ION

STR. 23 AUGUST, Bl.54, Sc.1, Ap.3, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0253-224 262

CENT. SANATATE UMANA

ALEEA PIEȚII, Nr. 1, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0751-250 573

GENESYS MEDICAL CLINIC

STR. VICTORIEI, Nr. 18, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0735-300 878

SC SOFTHERAPY SRL

STR. 23 AUGUST, Nr. 30, Oraș TÂRGU JIU, Județul GORJ

Tel: 0740-163 875

MEDSERV MIN SA

CALEA SEVERINULUI , Nr. 36, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0253-221 162

LIFE SCAN SRL

STR. GENERAL CHRISTIAN TELL, Nr. 9, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0353-413 202

SANDOMUS SRL

CALEA SEVERINULUI, Nr. 59, Sc. 1, Ap. 1, TÂRGU JIU, Jud. GORJ

Tel: 0745-659 325

ERIALE KINETO MED

STR. MACULUI, Nr. 38, Bl. 1, Sc. 2, Ap. 22, MOTRU, Jud. GORJ

Tel: 0765-999 971

AD BIOKINETIC SRL

AL. LILIACULUI, Nr. 3, Bl. A2, Sc. 6, Ap. 1, MOTRU, Jud. GORJ

Tel: 0748-438 351

CAB. FZ. CIULICA LAVINIA

STR. 1 MARTIE, Bl. P12, Sc. 2, Ap. 2, TURCENI, Jud. GORJ

Tel: -

Contact

Adresa: Str. Progresului Nr. 18 (Spitalul Județean Tg. Jiu), Clădirea Principală, Tg. Jiu, Jud. Gorj


Președinte: Papuc Elvis Nicolae

Tel: 076 0074 288

Email: elvispapuc88@gmail.com


Colegiul Fizioterapeuților din România: www.colegiulfizioterapeutilor.ro